De achterban jongeren zijn afgelopen week begonnen met het maken van plannen voor het komend jaar. Zij zien veel jongeren die dakloos worden en spreken veel met jongeren die dakloos zijn en verblijven in de opvang. Het is belangrijk dat daklozen jongeren zichtbaar blijven en er gewerkt word om dakloosheid volledig uit te bannen.

Om de kwaliteit in de opvang te verbeteren, willen zij komend jaar zes verbetertafels organiseren verschillende voorzieningen voor jongeren. De jongeren hopen komend jaar mee te denken in de ontwikkeling van het lokale plan: aanpak dakloosheid 2023 – 2030. Er komt weer een week van de ‘eerlijke beeldvorming’, waarin we in reëel beeld willen laten zien van jongeren die dakloos zijn.

Komende maand zullen zij nog veel meer plannen bedenken, hou ons in de gaten via de website.