Vandaag waren de Achterban jongeren bij Mariëlle Vavier, wethouder Maatschappelijk Opvang op bezoek om hun manifest aan te bieden. Het manifest is tijdens de Sleep Out eerder dit jaar aangeboden aan de Staatssecretaris. Later ook aan de Tweede Kamer. Nu willen we echter dat er in Den Haag ook een manifest op de kamer van de wethouder staat, met als doel om elkaar komende jaren te vinden en te versterken.

Beleid maak je samen met de mensen over wie het gaat en De Achterban jongeren denken hier graag over mee. In het Manifest staan 7 uitgangspunten, waarmee we dakloosheid volledig kunnen uitbannen. Voor de wethouder is het manifest niet onbekend, die heeft tijdens de Sleep Out eerder dit jaar, op het podium gereageerd op het manifest. Het gesprek van vandaag was positief. We hebben met elkaar doorgepraat over hoe we het plan lokaal invulling geven. 

 

Mariëlle Vavier manifest
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Met onderstaande tekst is het manifest eerder dit jaar door De Achterban jongeren aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wie zijn we?

Wij zijn jongerenpanel De derde Kamer en we zijn aangesloten bij de coalitie SamenThuis2030. Het jongerenpanel is een landelijk platform van jongeren die dakloos zijn of zijn geweest. Wij geven gevraagd maar vooral ongevraagd advies over oplossingen en denken graag mee over het beleid wat er voor ons gemaakt wordt.

Wat bieden we aan?

We bieden jullie een manifest aan, met daarin 7 oproepen met concrete actiepunten die eraan bijdragen om dakloosheid onder jongeren volledig uit te bannen. Het manifest dat tot stand is gekomen samen met de coalitie SamenThuis 2030, een Samenwerking van 7 organisaties verdeeld over het land. Een coalitie die zich inzet om dakloosheid onder jongeren uit bannen. We hebben dit tijdens de SleepOut, dit manifest besproken met wethouders en Tweede Kamer leden en aangeboden aan de Staatssecretaris. We zijn hier omdat we vinden dat er een belangrijke rol is weggelegd de Tweede Kamer.

Wat willen we dat zij gaan doen in de Tweede Kamer?

Wij spreken jullie aan als volksvertegenwoordigers, maar ook als mensen van vlees en bloed, als vader of moeder. Jongerendakloosheid is een groeiend probleem in Nederland. Het is een verborgen mensenrechtencrisis in Nederland. We willen ons als dak- en thuisloze jongeren door jullie vertegenwoordigd voelen. We willen dat er actie komt en dat dakloosheid prioriteit wordt. We vinden het onacceptabel dat er jongeren van 18 of 19 jaar zijn die vanavond niet weten waar ze slapen, verblijven in een onveilige situatie of zich moederziel alleen moeten melden bij de opvang. We willen dat de oproepen uit het manifest jullie aanzet tot actie en een prominente plek krijgt in het maken en ontwikkelen van het beleid. We hopen dat jullie het een zichtbare plek te geven hier in de Tweede Kamer, zodat jullie alles kunnen toetsen aan het manifest. De Staatssecretaris vond het een goed idee om het in de Kamer neer te zetten maar zei dat de Tweede Kamer daarover zelf besluit.

We bieden dit manifest aan en hopen dat dit een startschot is om met jullie verder praten over oplossingen. We willen graag onze ervaringen met jullie delen en we hopen dat jullie hiervoor open staan.

We horen graag van jullie wat jullie van plan zijn om te gaan doen met onze oproepen.