Europese (ex-) dak- en thuislozen hebben zich nu officieel verenigd in een Europees netwerk: HOPE. De naam staat voor HOmeless PEople. Versgekozen voorzitter Edo Paardekooper Overman uit Nederland zet zich in om een actieve groep uit zoveel mogelijk landen te verbinden, om zo gezamenlijk een sterke vuist te maken voor een Europees daklozenbeleid dat rekening houdt met de ‘eigen kracht’ van de dak- en thuislozen.

Het bestuur van HOPE bestaat uit vertegenwoordigers van: Denemarken, Duitsland en Finland. Plaatsvervangend lid voor Nederlandse deelname is Elly Burgering, medewerker bij het Straat Consulaat in Den Haag. Edo is onder andere actief bij de Werkplaats Maatschappelijke Opvang, onderdeel van het LOC  in Nederland.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van FEANTSA (de Europese koepel organisatie voor instellingen voor Maatschappelijke Opvang) is ook een nieuwe voorzitter voor FEANTSA gekozen. Dkit is eveneens iemand uit Nederland; Rina Beers, medewerker van de Federatie Opvang.