Straat Consulaat heeft een vrijwillig bestuur en bestaat uit 5 leden. Zij komen 6 keer per jaar bij elkaar en bespreken samen met de directeur de voortgang bij het Straat Consulaat.

Bestuursleden:

  • Voorzitter: Michiel van Omme;
  • Secretaris: Jhonathan van den Hoorn;
  • Penningmeester: Daan Vrijmoet;
  • Lid: Bert van Alphen;
  • Lid: Tim ‘s Jongers;
  • Lid: Annemiek Verzijl.

Bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Vertrouwenspersoon

Voor de medewerkers en vrijwilligers van het Straat Consulaat is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Zij is er in zake als er op de werkplek ongewenste omgangsvormen hebben voorgedaan.

Onder ongewenste omgangsvormen op de werkplek vallen pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Of gedrag gewenst of ongewenst is, is ter beoordeling van degene die de aandacht krijgt. Hij of zij bepaalt de grens.

Het is natuurlijk het beste om meteen aan te geven dat je niet van dergelijke dingen gediend bent. Wanneer je niet weet hoe je met het ongewenste gedrag om moet gaan of hoe je het moet laten stoppen, of het niet wilt of kunt bespreken met een verantwoordelijke in de eigen organisatie, dan kan je de vertrouwenspersoon om hulp vragen.

De vertrouwenspersoon kan je begeleiden en helpen om een oplossing te vinden voor het probleem. Mocht het komen tot het in gang zetten van een klachtenprocedure dan is het haar taak om je – als je dat wil – te ondersteunen en te adviseren. Ook de nazorg hoort tot haar taak.

Contact
Els Driessen, bereikbaar via de mail: edriessen@sesamadviseur.nl
Als je haar mailt en je telefoonnummer meestuurt, dan belt Els je terug.

 

Adres: Torenstraat 35A, 2513 BN JK Den Haag

Rekeningnummer: NL13 RABO 0357620682 (ten name van Stichting Straat Consulaat Den Haag).