Adres: Parkstraat 32, 2514 JK  Den Haag

Bestuursleden:

  • voorzitter: Francine Ernster
  • secretaris: Coosje Peterse
  • penningmeester: Reynier Groot
  • lid: Johan den Dulk
  • lid: Sjanie Korporaal

Bestuursleden zijn onbezoldigd.

Rekeningnummer: NL13 RABO 0357620682 (ten name van Stichting Straat Consulaat Den Haag)