Adres: Parkstraat 32, 2514 JK  Den Haag

Bestuursleden:

  • voorzitter: Annemiek Verzijl
  • secretaris: Ineke van den Brûle
  • penningmeester: Emile Beenakker
  • lid: Johan den Dulk
  • lid: Sjanie Korporaal

Bestuursleden zijn onbezoldigd.

Rekeningnummer: NL13 RABO 0357620682 (ten name van Stichting Straat Consulaat Den Haag)