De verbetertafel is een eenvoudige manier om de medezeggenschap binnen een voorziening te verbeteren. Veel mensen die gebruik maken van een voorziening, geven aan dat een beslissing en verandering vaak lang duurt. Met dit instrument proberen we op effectieve en snelle wijze veranderingen door te voeren en het gesprek op gang te houden.

De verbetertafel bestaat uit 4 bijeenkomsten

  • De eerste bijeenkomst is een “pizza meeting”. Waarbij de gebruikers van de voorziening met een medewerker van het Straat Consulaat en vrijwilligers van De Achterban, aan de hand van thema`s, verbeterpunten kunnen aandragen. Uiteindelijk worden er met elkaar 5 verbeterpunten gekozen, die voorgelegd worden aan het management.
  • De tweede bijeenkomst is een communicatietraining waarbij er extra vaardigheden worden geleerd om de punten zo goed en overtuigend mogelijk over te brengen

Vast en Verder jongens nachtopvang, ontvangt voor het derde jaar op rij de Verbetersticker!

Foto: Straat Consulaat De nachtopvang voor jongens in de leeftijd van 18 – 23 jaar ontving donderdag 25 oktober voor het derde jaar op rij de verbetersticker. De jongens gingen afgelopen...

Leger des Heils/Jongerenwoningen ontvangt opnieuw de verbetersticker!

De afdeling Jongerenwoningen deed dit jaar voor het derde opeenvolgende jaar mee aan de verbetertafel. De jongeren en de leidinggevende hadden naar eigen zeggen een open,...

Wat is een verbetertafel?

De verbetertafel is een eenvoudige manier om de medezeggenschap binnen een voorziening te verbeteren. Veel mensen die gebruik maken van een voorziening, geven aan dat een beslissing en...

KDOJ Kessler Stichting ontvangt voor de tweede keer de verbetersticker!

Op verzoek van de medewerkers en de jongeren, werd het Straat Consulaat en haar Achterban gevraagd opnieuw een verbetertafel te organiseren. Dit doen we graag en binnen twee...

Gemeente den Haag, afdeling jeugdbeleid verrast met taart en Verbetersticker

De afdeling Jeugdbeleid werd donderdagmiddag opgeschrikt door drie enthousiaste jongeren van de Achterban die vertegenwoordigd zijn in Jong doet Mee. Zij liepen alle kantoren...

JIT Foyer ontvangt voor de tweede keer de “Verbetersticker”

De foyer is afgelopen 2 jaar door flinke veranderingen gegaan, dus tijd om te kijken hoe de jongeren dit ervaren. De manager, de medewerkers en een flinke club jonge bewoners bij JIT...

Ook Vast en Verder meiden opvang ontvangt verbetersticker

De manager, de medewerkers en de jongeren bij Vast en Verder meiden opvang hebben afgelopen weken flink hun best gedaan voor de verbetersticker en het resultaat mag er zijn....

Jongerenwoningen van het Leger des Heils ontvangen verbetertsticker

Het project jongerenwoning van het Leger des Heils ontving gisteren voor de tweede keer de Verbetersticker. Samen met de jongeren, die verspreid over Den Haag wonen, zijn ze...

DOMUS oranjeplein ontvangt de Verbetersticker!

DOMUS heeft samen met haar bewoners afgelopen 3 weken hard gewerkt, om vanuit het advies van de bewoners te verbeteren. Samen hebben ze de volgende afspraken gemaakt: Een...

Verbetertafel bij het JIT

De Achterban Jongeren hadden een heel leuk verbetergesprek bij het JIT (jeugd interventie team).  De jongeren voelden zich serieus genomen en de begeleiding en management...

Verbetertafels: medezeggenschap bij jongerenorganisaties

Cliëntenraden zijn erg belangrijk, maar soms willen we op zoek naar andere vormen van medezeggenschap. Hiervan getuigen bijvoorbeeld de participatie audits die wij in 2012 en 2013 hebben...
  • De derde bijeenkomst is een gesprek met de manager (iemand die bevoegd is om beslissingen te nemen) en een medewerker. De 5 verbeterpunten worden voorgelegd en er worden minimaal 3 punten uitgekozen die binnen drie weken uitgevoerd worden. Het is de bedoeling dat de verbeterpunten gezamenlijk (cliënten en instelling) worden opgepakt.
  • In de vierde bijeenkomst komen we terug om te kijken of het gelukt is. Als minimaal 3 van de 5 verbeterpunten zijn verbeterd ontvangt de voorziening de verbetersticker.

Het hele proces duurt gemiddeld acht weken.

Bijzonder aan de verbetertafel
Wat de verbetertafel bijzonder maakt, is dat de medewerkers en de cliënten samen werken om de voorziening in korte tijd te verbeteren. Cliënten geven aan dat ze zich gehoord voelen, medewerkers en managers geven aan dat ze eindelijk een productieve manier van communiceren over bepaalde onderwerpen hebben gevonden.

Cliënten die de training hebben gevolgd, krijgen de mogelijkheid om bij de volgende verbetertafel co-trainer te worden en de keer daarop zelf de verbetertafel te organiseren als trainer.

Toekomst
In de toekomst hopen we dat de verbetertafels door voorzieningen zelfstandig worden georganiseerd en dat deze op eigen initiatief worden herhaald. Onze droom is dat er in iedere voorziening voor maatschappelijke opvang jaarlijks een verbetertafel wordt georganiseerd om de medezeggenschap en communicatie daarover binnen de voorziening te verbeteren.