Eén van de uitkomsten van een Straat Consulaat onderzoek in de dagbesteding in 2013 was dat de bezoekers vinden dat het hen aan perspectief ontbreekt. Hiermee is Straat Consulaat samen met partners aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in het Educatieproject.

Het Educatieproject, dat in 2014 als pilot van start is gegaan, is in de jaren erna succesvol doorgezet. Het project biedt (ex)dak- en thuislozen de mogelijkheid een training ‘Weer Naar School’ bij het ROC Mondriaan te volgen en daarna een Mbo-diploma te behalen.
De leerlingen die aan dit project deelnemen ondervinden meer belemmeringen dan de gemiddelde leerling op een Mbo-opleiding. Zo kan schuldhulpverlening in combinatie met een uitkering belemmerend werken.

Potentiële kandidaten worden aangemeld door medewerkers van voorzieningen. Daarna voert de projectcoördinator van het Straat Consulaat een intakegesprek met de kandidaat, om te bezien of de kandidaat een aantal zaken op de rit heeft, zoals een uitkering, huisvesting, dagbesteding en voldoende gemotiveerd is.

 

Certificaat uitreiking en Start nieuwe training Educatieproject

Donderdag 19 december 2019 vond voor de groep deelnemers van het educatieproject die meededen aan de training ‘terug naar...

Vacature – Coördinator Educatieproject – 24 uur per week

Straat Consulaat is op zoek naar een projectcoördinator voor het Educatieproject. Een mooi project wat ooit is gestart omdat mensen in...

Het educatieproject ‘Terug naar school’

Eén van de uitkomsten van een Straat Consulaat onderzoek in de dagbesteding in 2013 was dat de bezoekers vinden dat het hen aan...

Kabinet: tot 2000 euro per jaar voor wie zich wil laten bijscholen

Kabinet komt met een prachtig plan voor ons Educatieproject: tot 2000 euro per jaar voor wie zich wil laten bijscholen. Nederlanders die...

‘Voorkom afbreken studie vanwege schulden’

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil met gemeenten in gesprek over studenten in de schuldhulpverlening. Nu moeten ze...

Educatieproject: start van de ‘weer naar school’ training

Maandag 6 mei zijn de lessen van de ‘weer naar school’ training van het educatieproject weer van start gegaan. In deze tweede training...

Certificaatuitreiking Educatieproject

Donderdag 11 april 2019 vond voor de eerste groep deelnemers van het educatieproject dit jaar, de certificaatuitreiking...

Training ‘terug naar school’ van start

Foto: Jeroen Melchior. Dinsdag 29 januari 2019 is alweer een nieuwe groep leerlingen van het educatieproject begonnen met...

Felicitaties voor de deelnemers van het educatieproject

Certificaatuitreiking EducatieprojectDonderdag 29 november 2018 vond voor de derde groep deelnemers dit jaar, de certificaatuitreiking...

Educatieproject neemt VGZ Herstelspecialprijs in ontvangst

Foto: Straat Consulaat Woensdag 31 oktober reikte VGZ in samenwerking met MIND de GGZ-herstelspecial uit. In de GGZ zijn...

Het educatieproject wint de Herstelaward

Foto: Straat Consulaat Vandaag heeft het Educatieproject de herstelaward gewonnen op ‘de Landelijk dag van Verslavingskunde...

Start training Educatieproject op woensdag 19 september 2018

Woensdag 19 september zijn de lessen van de ‘weer naar school’ training van het educatieproject weer van start gegaan. In deze derde...

Certificaatuitreiking Educatieproject

Donderdag 12 juli vond voor de tweede groep deelnemers dit jaar de certificaatuitreiking plaats. Zes deelnemers mochten na...

Certificaatuitreiking Educatieproject

Donderdag 19 april 2018 vond voor de eerste groep deelnemers dit jaar de certificaatuitreiking plaats. Acht deelnemers...

Ervaring deelnemer Roline Educatieproject

Woensdag 7 februari start er bij het educatieproject een nieuwe training ‘weer terug naar School’ bij het ROC Mondriaan. De training is...

Training ‘Weer terug naar school’ van start

Maandag 9 oktober is de training "weer terug naar school' met 12 leerlingen bij het ROC Mondriaan van start gegaan. Na het namenrondje startte de...

De projectcoördinator stelt samen met de docenten van het Mondriaan een groep samen, die de ‘Weer Naar School training’ bij het Mondriaan gaat volgen: gedurende 12 weken, drie dagdelen per week. Doel van de training: een definitieve keuze maken voor een vervolg. Belangrijke onderdelen tijdens de training zijn Nederlands, rekenen en beroepenoriëntatie, waar het ontdekken van eigen kennis en vaardigheden voorop staan.

Deelnemers wordt geadviseerd om daarna te kiezen voor een BBL-opleiding omdat daar minimaal 20 uur per week werk, middels een stageplaats of leerwerkplek, aan verbonden is, in plaats van vijf dagen in de schoolbanken. Tijdens de training kunnen kandidaten zich aanmelden voor verschillende opleidingen.

Opleiding en financiën
Voor deelnemers met een WWB-uitkering wordt in samenwerking met het Werkgeversservicepunt en de afdeling Participatie gekeken of de keuze van de opleiding qua lengte en perspectief realistisch is voor de arbeidsmarkt. Op hun klantenkaart wordt een aantekening gemaakt, dat de deelnemer voor de duur van de opleiding mag studeren met behoud van uitkering.
Voor deelnemers met een UWV-uitkering dient eveneens te worden afgestemd en goedkeuring te worden verkregen.
Als deelnemers onder bewind voering staan en/ of schuldhulpverlening hebben, is afstemming met de bewindvoerder/ schuldhulpverlener noodzakelijk.
Deze zaken moeten (vooraf) geregeld worden om ervoor te zorgen dat de deelnemers in “alle rust” aan hun opleiding, huiswerk en stage kunnen beginnen.

De subsidie voorziet maar voor een klein deel in kosten van reizen en materiaal. Voor het studie- en inschrijfgeld en boeken dienen zo spoedig mogelijk na de keuze van de opleiding fondsen te worden aangevraagd. De persoonlijk begeleider van de deelnemer is hier verantwoordelijk voor, die daarbij eventueel kan terugvallen op de projectcoördinator. Voor les-, school- en boekengeld dragen de volgende fondsen vaak bij: Weerstandsfonds, Sociale Fondsen Den Haag, Bisschop Bluyssen Fonds, Max Cohen Fonds, Christine Stichting, Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude.

Ondersteuning en begeleiding
Met alle deelnemers wordt door de projectcoördinator contact onderhouden.
Met de schoolgaande is er contact over de voortgang van de opleiding en over praktische zaken, zoals uitbetaling van reiskosten.
Met degenen die er (nog) niet aan toe waren om naar school te gaan of waren afgewezen bij diverse opleidingen wordt contact gehouden en wordt in een later stadium opnieuw bekeken welke mogelijkheden er zijn. Van deze deelnemers is het merendeel vrijwilligerswerk gaan doen.

Voldoende begeleiding is van groot belang en vanaf de aanmelding wordt de persoonlijk begeleider bij het opleidingstraject betrokken. Vanuit de uitgebreide kennis over Mbo-opleidingen en stages adviseert Straat Consulaat de begeleiders en wordt wanneer gewenst afgesproken met deelnemers. Vanuit de opleidingen is ook ondersteuning aanwezig, evenzo op stage- of leer-/werkplekken vindt coaching plaats. Bovendien steunen deelnemers elkaar onderling.

De resultaten
Jaarlijks starten 3 groepen van 10 tot 15 leerlingen aan de training ‘Weer Naar School’. Twee groepen starten in het voorjaar en een in het najaar. De meeste leerlingen die de training halen met een certificaat, melden zich aan voor een Mbo-opleiding in de vakgebieden; zorg, en welzijn, techniek, administratie, horeca en ICT.

Niet alleen ‘weer naar school gaan’ is een resultaat. Resultaat is ook dat deelnemers enthousiast zijn geworden om stappen te zetten, weer perspectief zien en idee hebben gekregen wat ze willen, zelfs als ze hebben besloten (nog) niet te starten met een opleiding.