De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Ellen Houtman Fotografie en mogen rechtenvrij worden gebruikt voor publicaties op het gebied van dakloosheid. Dit wel onder naamsvermelding: Straat Consulaat/Ellen Houtman.

Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag

Foto's huisjes van de actiedag op het Plein in Den Haag 2021

Beeldvorming dakloze mensen