De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Ellen Houtman Fotografie en mogen rechtenvrij worden gebruikt voor publicaties op het gebied van dakloosheid. Dit wel onder naamsvermelding: Straat Consulaat/Ellen Houtman.

Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag
Winterbeelden Den Haag

Foto's huisjes van de actiedag op het Plein in Den Haag 2021