De website Woningmarktbeleid heet vanaf nu Volkshuisvesting Nederland. Met de komst van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en de koerswijziging in het beleid past de nieuwe naam beter bij de ambities en doelen voor aankomende jaren.

“Wonen is een grondrecht, een kerntaak van de overheid. De afgelopen jaren hebben we de rol van de Rijksoverheid voor dit grondrecht te klein gemaakt. Er is te veel gedacht dat de markt als vanzelf en alleen een oplossing zou bieden voor de woningnood.”, aldus Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte. Veel Nederlanders kunnen op dit moment echter geen passende woning vinden. Die schaarste maakt dat de overheid nu met meer tempo en meer regie aan de slag moet. De overheid herneemt de regie op de volkshuisvesting. Dit betekent lijnen uitzetten, de norm stellen en de samenwerking opzoeken met belangrijke partners.

Nieuwe naam

De informatie die op Woningmarktbeleid.nl stond, is ook op Volkshuisvestingnederland.nl terug te vinden. De website is actueel en bevat alle informatie over het beleid rondom wonen en woningbouw.

Benieuwd naar de oorzaken van de wooncrises, de doelstellingen en onze aanpak voor de komende jaren? Lees meer over Nationale Woon- en Bouwagenda.

Bron: https://www.volkshuisvestingnederland.nl