Foto: Straat Consulaat ©

Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U kunt dan een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering.

Weigert de gemeente u een voorschot te geven? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen.

Dit kan als het gaat over een voorschot voor de bijstand. Of over het voorschot van de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, gelden de volgende voorwaarden:
U heeft:

  • een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente
  • een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

En daarnaast geldt:

  • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op de aanvraag.
  • U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.
  • In afwachting van de beslissing heeft u een voorschot aangevraagd.
  • De gemeente heeft besloten om u geen of een te klein voorschot te geven.
  • U heeft het voorschot dringend nodig en kunt niet langer wachten.
  • De kans dat u de uitkering krijgt, is groot.

Aanpak
U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk aan bij de provincie. U mag iemand anders machtigen. Dit houdt in dat iemand anders de aanvraag voor u mag schrijven.

Contact
U vraagt de onverwijlde bijstand aan bij de provincie. Met vragen kunt u bellen met het Awb-secretariaat van de afdeling Financiële en Juridische zaken 0704416093 of mailen naar awbsecr@pzh.nl.

Bezwaar en beroep
U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de provincie.

Wet- en regelgeving
Participatiewet

Bijgewerkt
14 oktober 2014

Bron: https://www.zuid-holland.nl/@8105/voorziening/