Foto door: Valerie Kuypers van Martijn Balster wethouder Volkshuisvesting Welzijn Zuidwest Den Haag.

Gemeenten willen dat uitzendbureaus een zorgplicht hebben om arbeidsmigranten te registreren. Alleen als gemeenten weten waar arbeidsmigranten wonen en verblijven, kunnen ze misstanden aanpakken.

Op dinsdag 14 mei heeft Martijn Balster, wethouder van gemeente Den Haag en voorzitter van de bestuurlijke klankbordgroep Arbeidsmigranten van de VNG, een petitie overhandigd aan de leden van de Vaste Kamercommissie van SZW.

Cruciale informatie
Veel arbeidsmigranten werken voor een uitzendbureau. Uitzenders beschikken over cruciale informatie waar arbeidsmigranten werken en verblijven. Gemeenten hebben die informatie nodig om misstanden aan te kunnen pakken. Gemeenten roepen daarom de Tweede Kamer op om een actieve zorgplicht voor uitzenders toe te voegen aan de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). We benadrukken het belang hiervan ook in onze inbreng voor het debat van de vaste Kamercommissie over arbeidsmigratie op 16 mei.

Lees het volledige bericht op de website van de VNG:

VNG vraagt Kamer om zorgplicht uitzenders voor registratie

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!