Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het verbieden om kamers met tijdelijke contracten te verhuren. Dit voorstel van D66 en de SP heeft als doel meer zekerheid te bieden aan kamerhuurders en de leefbaarheid in wijken te verbeteren door minder verhuizingen. Momenteel hebben verhuurders nog de vrijheid om huurcontracten af te sluiten die korter dan vijf jaar duren.

Het wetsvoorstel, dat oorspronkelijk gericht was op zelfstandige woonruimtes, wordt uitgebreid naar onzelfstandige woonruimtes, zoals studentenkamers en huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders. De Kamerleden benadrukken dat goede huisvesting een grondrecht is dat ook in internationale verdragen is vastgelegd. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Als de wet wordt aangenomen, zouden studenten die via een particulier een kamer huren in principe kunnen blijven wonen, zelfs als ze niet meer studeren. Campuscontracten vormen hierop een uitzondering. Deze contracten, die nu al worden gebruikt, vereisen jaarlijks bewijs van voortzetting van de studie. Gespecialiseerde studentenhuisvesters maken vaak gebruik van dergelijke contracten, waarbij bewoners uiterlijk een half jaar na afstuderen moeten vertrekken.

Er wordt gesuggereerd dat verhuurders mogelijk zullen stoppen met kamerverhuur vanwege de moeilijkheid om van huurders af te komen als gevolg van de wetswijziging. Desondanks wordt benadrukt dat de stress en onzekerheid voor huurders niet opwegen tegen dit mogelijke effect. D66 pleit voor een toename van het aanbod van studentenkamers door nieuwbouw en versoepeling van verhuurregels. SP is van mening dat de wet een noodzakelijke stap is, maar zou graag nog meer tijdelijke huurcontracten willen afschaffen.

Lees het complete artikel op de website van de NOS:

Tweede Kamer: ook geen tijdelijke contracten meer voor kamerverhuur

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!