Corporaties hebben de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van hun woningvoorraad verkocht. Daar spinnen investeerders goed garen bij. Maar is het wel terecht dat publiek gefinancierd eigendom zomaar overgaat in private handen? Dat zou anders moeten, vindt Jos van der Lans.

Straat Consulaat: Jos van der Lans biedt een creatieve oplossing om als corporatie mee te profiteren van de toekomstige verkoopopbrengsten. Er is nu iets met publiek geld gerealiseerd en anderen strijken daar de winst van op. Terwijl er nu bijna geen betaalbare woning meer te krijgen is. Dat is natuurlijk ontzettend raar.

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Stop de uitverkoop van woningen

Foto: Straat Consulaat.