Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) reageert met dit bericht op het rapport ‘Met 18 jaar ben je (niet) volwassen’ dat de Inspectie SZW vandaag publiceerde.

Wat concludeerde de Inspectie SZW?
Over de rol van Werk & Inkomen bij het oplossen van de 18-/18+ problematiek meldt de Inspectie SZW in haar rapport:

  1. De rol van Werk & Inkomen in gemeenten bij het oplossen van de 18-/18+ problematiek is onvoldoende. De Inspectie SZW heeft onderzocht of gemeenten beleidsplannen hebben waarin aandacht is voor de overdracht. Gemeenten zijn verplicht om een dergelijk plan op te stellen. Toch heeft, volgens beleidsmedewerkers, slechts een derde van de gemeenten zo’n plan. Vaak ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp.
  2. Tegelijkertijd ziet de Inspectie dat een deel van de gemeentelijke afdelingen W&I er nog onvoldoende van doordrongen is dat zij samen met andere partijen een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van continuïteit van de zorg en ondersteuning voor 18-plussers.
    Als er al beleidsplannen zijn dan is de uitvoering onvoldoende bekend met deze beleidsplannen (68%) en ontbreekt het aan werkinstructies (80%). Ook is er een gebrek aan kennis over de wetgeving. Hierin staat duidelijk dat gemeenten verantwoordelijk zijn om deze jongeren hulp te bieden zodat ze niet tussen wal en schip vallen.

Goede aansluiting met W&I kan veel ellende voorkomen

SZN maakt zich grote zorgen over deze uitkomsten en pleit voor verhoogde aandacht en ondersteuning gericht op een goede aansluiting van jeugdhulp en Werk & Inkomen. Er moet wat SZN betreft een tandje bij.

  • Uit onderzoek (DSP-groep 2012) weten we dat minimaal 60% van de dakloze jongeren een jeugdzorgverleden heeft. Het merendeel van deze jongeren is met 18 jaar niet volwassen.
  • De zelfredzaamheid van jongeren in een kwetsbare positie wordt vaak te optimistisch ingeschat. Zowel kennis over de doelgroep, adequate bejegening en betere samenwerking tussen jeugdhulp en gemeente kunnen dakloosheid en schulden voorkomen.
  • Om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen is goede aansluiting 18-/18+ noodzakelijk. Jongeren hebben voldoende inkomen, een woonplek en begeleiding naar werk of school nodig.
  • Een goede aansluiting voorkomt dat jongeren op hun 20e met grote schulden aan het loket van de gemeente verschijnen. Met alle gevolgen en kosten van dien.

Meer weten?

Neem dan contact op met Marleen van der Kolk (programmamanager SZN), via 06-30720138 of m.kolk@zwerfjongeren.nl.
Kijk ook op: zwerfjongeren.nl