De handen gaan in de Tweede Kamer nog niet op elkaar voor de stelselwijziging jeugdzorg. Vooral de verplichting voor gemeenten om meer te gaan samenwerken via gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is voor regeringspartijen D66 en ChristenUnie een doorn in het oog. De VVD ziet niet in dat de stelselwijziging de oplossing voor de problemen in de jeugdzorg zijn. Het CDA kan er wel mee instemmen.

Nieuwe wet

Ook bij enkele oppositiepartijen leven er vragen over nut en noodzaak van een stelselwijziging. Dat is dinsdag duidelijk geworden tijdens het Algemeen Overleg van de Kamer met de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming). De Jonge hoopt dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet na de zomer in consultatie te brengen. Hij wil de wet nog als demissionair minister verdedigen. De nieuwe wet zal niet voor 2023 van kracht worden. In de nieuwe wet willen de ministers onder meer gemeenten verplichten specialistische jeugdzorg regionaal te regelen, via een Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Gemeenten vinden dat veel te vergaand, en daarbij vinden zij een aantal partijen aan hun zijde.

Lees het complete artikel op de website van binnenlands bestuur:

Stelselwijziging jeugdzorg geen gelopen race