De afgelopen maanden is gewerkt aan en overzicht betreffende de financierbaarheid van basisinkomen. Er is zowel gerekend aan een variant met en strikt individueel basisinkomen, als aan een variant met een wooncomponent. De mogelijke financiering is voor 85 % expliciet aangegeven, de resterende 15 % is makkelijk te vinden als enkele PM posten worden aangepakt.

Telkens weer klinkt het geluid dat basisinkomen onbetaalbaar is. Nog niet zo lang geleden schreef de Commissie Sociaal Minimum bijna op het eind van hun rapport, op blz. 224 van de in totaal 228 pagina’s van het eigenlijke rapport:

“De wens om mensen tot op de euro nauwkeurig inkomensondersteuning te bieden gaat vaak ten koste van voorspelbaarheid en zekerheid. Omgekeerd gaat de wens om het stelsel eenvoudig en begrijpelijk te maken vaak ofwel ten koste van adequate inkomensondersteuning omdat een regeling te sober is, ofwel ten koste van houdbare overheidsfinanciën omdat een regeling te duur is. Verschillende onderzoeken over een basisinkomen (de ultieme variant van een eenvoudig en begrijpelijk alternatief voor de bijstand) maken dat duidelijk.”

Lees het volledige artikel op de website van basisinkomen.nl: 

Rekenen aan de betaalbaarheid van basisinkomen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!