Op dinsdag 30 mei 2023 vanaf 9.00 uur gaat het loket voor de aanvraag van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) 2023 open. Er is ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen van gemeenten. Met de openstelling van de RHA streeft het Rijk er naar zoveel mogelijk gemeenten in staat te stellen versneld huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren.

Aandachtsgroepen

In de aandachtsgroepen bevinden zich mensen in een kwetsbare positie, die soms begeleiding en ondersteuning vragen. Ze hebben vaak minder kans op het vinden van een passend thuis. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen, remigranten-gezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn, of ontheemden uit Oekraïne.

Lees het complete artikel op de website van volkshuisvestingnederland.nl:

Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!