De Participatiewet, die onder andere verantwoordelijk is voor de bijstand, staat op het punt belangrijke veranderingen te ondergaan. Minister Schouten van Armoedebeleid en Participatie wil de wet vernieuwen om deze beter te laten aansluiten bij het brede sociaal domein en individuele omstandigheden. De herziene wet zal zich richten op vereenvoudiging, begrijpelijkheid en het benutten van ieders potentieel.

De nieuwe wet zal meer ruimte bieden voor een persoonlijke benadering en Schouten benadrukt het belang van individuele omstandigheden en de onbedoelde negatieve effecten van wetgeving. Een bredere herziening is nodig, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen en hun mogelijkheden om bij te dragen aan de maatschappij. De wet moet ook beter aansluiten op andere wetten in het sociaal domein, zoals de Wmo, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau benadrukt de noodzaak van een fundamentele herziening van de Participatiewet. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering vaak kampen met problemen die niet direct verband houden met werk. De wet moet ruimte bieden voor ondersteuning op het gebied van maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk en alternatieve vormen van werk. Momenteel ervaren bijstandsgerechtigden verschillen in ondersteuning afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen.

Het kabinet erkent dat de sociale zekerheid als geheel eenvoudiger moet worden gemaakt en werkt aan een overheidsbreed programma om regelingen voor inkomensondersteuning te vereenvoudigen. Hierbij wordt samengewerkt met uitvoeringsinstanties en gemeenten om knelpunten aan te pakken die ontstaan door tegenstrijdige regelingen.

Lees een artikel dat dieper ingaat op deze ontwikkelingen op de website van Gemeente.nu:

Participatiewet verder op de schop, brede herziening ‘noodzakelijk’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman.