Voormalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Foto: Rijksoverheid.nl.

Oud-minister Bussemaker vindt dat de participatiemaatschappij is mislukt. Als minister bepleitte zij een participatiesamenleving met zelfredzame burgers. Nu is ze hoogleraar en ziet ze daar weinig meer in.

Citaten uit het artikel:

„In de jaren negentig ging het politieke debat over de vraag: hoe houden we dit in vredesnaam betaalbaar? Zo ontstond meer recent het idee van de participatiemaatschappij. Achteraf waren we te optimistisch. In een participatiemaatschappij wordt verondersteld dat iedereen ook kán participeren. Mensen die niet zomaar regie over hun eigen leven kunnen nemen, raakten verstrikt in complexe overheidsbureaucratie en marktwerking. We zien nu dat de solidariteit onder druk staat en de verschillen tussen zelfredzame en kwetsbare burgers heel groot zijn geworden.”

“Studenten willen het liefst eindigen met een witte jas, als oncoloog, cardioloog, of kinderarts. Misschien hebben we juist straatdokters nodig die mensen op de markt stimuleren om suikerziekte te voorkomen.”

“We zijn doorgeschoten in denken in protocollen en richtlijnen. De reflex om regels te maken zie je terug in alle sectoren van de zorg, maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs. Professionals werken graag een afvinklijstje af, het geeft houvast en voldoening.”

Lees het complete Premium artikel in de Volkskrant:

Oud-minister Bussemaker gelooft niet meer in de participatiemaatschappij

Let op! Dit is een premium artikel en gaat af van uw vier gratis artikelen bij de Volkskrant.