De kinderombudsman en de Nationale ombudsman vragen in een brief aan minister-president Rutte, verantwoordelijkheid te nemen voor de toenemende huisvestings- en daklozenproblematiek in Nederland.

Bij het vinden van oplossingen zijn nagenoeg alle ministeries betrokken. Inmiddels zijn er vele actieprogramma’s, brandbrieven, debatten en Kamervragen gesteld, maar blijft het aantal daklozen stijgen evenals de wachtlijsten voor de opvang. De toegang naar Maatschappelijke Opvang zit potdicht, de uitstroom naar sociale woningen is onmogelijk en tussenoplossingen worden door rijksbeleid ontmoedigd bijvoorbeeld met de kostendelersnorm. De nood is groot en vraagt ook van het rijk om onorthodoxe oplossingen op de korte termijn waarna gekeken moet worden naar structurele oplossingen. Het is tijd om belemmerende structureren en systemen te doorbreken.

Download de brief via de onderstaande link:

brief aan minister-president Rutte

Foto: Arenda Oomen