In totaal 124 projecten van 83 gemeenten ontvangen een financiële bijdrage voor de realisatie van woon- en verblijfsruimten voor aandachtsgroepen. Met een toekenning uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) zorgen gemeenten voor huisvesting voor bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten en statushouders.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte extra geld vrij om alle aanvragen die aan de criteria voldeden, te voorzien van een bijdrage. De eerste gemeenten ontvingen hun toekenning al in december. Inmiddels hebben alle indieners bericht gehad.

Met een bijdrage uit de regeling kunnen gemeenten projecten realiseren die anders financieel niet haalbaar waren geweest. Gemeenten hebben vijf jaar de tijd om de projecten te realiseren. In die periode komen er 6.335 woonruimten voor aandachtsgroepen en 1.751 verblijfsruimten voor arbeidsmigranten bij. Mede dankzij de toegekende bijdrage bouwen gemeenten nieuwe betaalbare woningen en maken ook bijvoorbeeld leegstaande kantoorruimte geschikt om te wonen of verblijven. Voor de volgende aandachtgroepen komen woon- en verblijfsruimten beschikbaar:

  • 617 woonruimten en 1751 verblijfruimten voor arbeidsmigranten;
  • 654 woonruimten voor dak- en thuisloze mensen;
  • 963 woonruimten voor statushouders;
  • 2.012 woonruimten voor studenten;
  • 378 woonruimten voor woonwagenbewoners;
  • 1.713 woonruimten voor overige spoedzoekers.

Lees het complete bericht op de website van woningmarktbeleid.nl:

Nieuwe woonruimte voor aandachtsgroepen in meer dan 80 gemeenten