PVV, VVD, NSC en BBB presenteren een reeks plannen om de wooncrisis het hoofd te bieden. Het recht op wonen wordt daarbij niet altijd serieus genomen en de bouw van sociale huurwoningen staat minder stevig verankerd dan in plannen van huidig minister Hugo de Jonge.

“Volkshuisvesting is een grondwettelijke taak van de overheid: het historische woningtekort belemmert de bestaanszekerheid van vooral jongeren ernstig. Het terugdringen hiervan is een topprioriteit.”

Zo introduceren PVV, VVD, NSC en BBB hun woonplannen in het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028. Ze willen jaarlijks 100.000 woningen bijbouwen. Dit is wel een flinke opgave, erkennen de partijen. Bouwen duurt lang, is duur en ingewikkeld, de hoge rente beperkt de investeringsruimte van marktpartijen en corporaties, en ruimte is schaars.

Ook wijzen de partijen op demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op de woonbehoefte, zoals dubbele vergrijzing, kleinere huishoudens en, zeer belangrijk voor deze vier partijen: migratie.

Lees het volledige artikel op de website van omgevingsweb.nl:

Nieuwe coalitie neemt het niet zo nauw met recht op wonen en bouw sociale huur

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!