De behoefte aan sociale huurwoningen groeit, vooral voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit omvat daklozen, voormalige ggz-patiënten, statushouders en mensen met dringende sociale of medische behoeften. Er is ook vraag naar geschikte woonruimte voor studenten, arbeidsmigranten en woonwagenbewoners.

Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat er tot 2030 in totaal 290.000 extra sociale huurwoningen moeten worden gerealiseerd, 40.000 meer dan oorspronkelijk gepland. Het is van essentieel belang om ook tijdens de woningcrisis aandacht te schenken aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving. In woondeals zijn al ruim 290.000 sociale huurwoningen gereserveerd. Samen zullen overheden, woningcorporaties en zorgorganisaties werken aan de huisvesting van mensen met specifieke zorg- en begeleidingsbehoeften.

Bovendien wordt er een wetsvoorstel voor de versterking van de regie op volkshuisvesting ontwikkeld en worden er regionale woonzorgvisies opgesteld in verschillende koploperregio’s. Het programma “Een thuis voor iedereen” biedt ondersteuning aan gemeenten, provincies, woningcorporaties en zorgorganisaties via een centraal loket en een online kennis- en expertisecentrum.

Lees het volledige artikel op de website van nieuwsbzk.nl:

Meer sociale huurwoningen voor groeiend aantal mensen met specifieke woon- en zorgbehoeften

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto: Arenda Oomen van Hugo de Jonge, woonminister.