Het kabinet wil de komende anderhalf jaar tienduizend woningen met begeleiding voor dak- en thuislozen realiseren. Dat is goed nieuws voor dak- en thuisloze jongeren, maar zonder betere inkomensregelingen blijven die nieuwe woningen voor sommigen toch onbetaalbaar, zegt Utrechts gemeenteraadslid Anne-Marijke Podt.

Doorbraak
Het nieuwe plan voor het aanpakken van dak- en thuisloosheid, genaamd ‘Een (t)huis, een toekomst’, moet een doorbraak vormen in een systeem dat vast zit, liet staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag weten. ‘Ook voor de langere termijn moet er een omslag plaatsvinden, waarbij niet opvang maar wonen, mét de benodigde begeleiding, het uitgangspunt is’, aldus Blokhuis. De nieuwe plekken moeten tot stand komen door een combinatie van nieuwbouw, transformatie, het delen van woningen en het met voorrang toewijzen van woningen aan de doelgroep.

Lees het complete artikel op de website van Binnenlands Bestuur:

Meer aandacht nodig voor inkomenspositie jongeren

Foto Arenda Oomen van Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.