Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Jongeren hebben vaak weinig vertrouwen in de overheid. Daarom zoeken ze eerst steun in hun netwerk en melden ze zich niet direct als dakloze bij de gemeente. Het gevolg is dat de problematiek na verloop van tijd vaak verergert.

Schulden, stress, eenzaamheid, uitzichtloosheid en administratieve processen drijven deze jongeren steeds verder weg van een geregeld bestaan. Het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het ministerie van VWS wil het aantal dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar fors verminderen.

Divosa gaat gemeente ondersteunen bij het terugdringen van dakloosheid onder jongeren door meer bekendheid te geven aan maatwerkoplossingen zoals:

  • de kostendelersnorm;
  • de lagere bijstandsnorm voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar;
  • de zoekperiode van 4 weken voor jongeren tot 27 jaar.

Lees het complete artikel op de website van Divosa:

Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren