Bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering en dus een regeerakkoord zijn de onderwerpen ‘Participatiewet’ en ‘armoedebestrijding’ van groot belang. Dit stelt de LCR in een brief aan de onderhandelaars. Loonkostensubsidie zou ook toegepast moeten worden in de Wajong. Loondispensatie zou uit de Wajong gehaald moeten worden vanwege de vele negatieve ‘bijwerkingen’. Daarnaast moet bijzondere bijstand nooit als lening worden verstrekt en lijkt het noodzakelijk om eisen op te stellen voor cliëntondersteuning via gemeenten.

Geen loondispensatie
Als het gaat om loonkostensubsidie of loondispensatie dan kiest de LCR heel duidelijk voor de eerste variant. ‘Loondispensatie kan nare financiële gevolgen voor de werknemer hebben door de verrekening van het loon met de uitkering. Bij wisselende inkomsten leidt dit tot grote problemen. Financiële problemen liggen op de loer. Loonkostensubsidie die aan de werkgever wordt verstrekt ter compensatie van een lager arbeidsrendement is voor de werknemer overzichtelijk en zo kan een werknemer een stabiel inkomen verwerven, ook na zijn pensioen’.

Armoede en schulden
Op het gebied van armoede en schulden is al veel gezegd. Het blijft de LCR zorgen baren dat gemeenten bijzondere bijstand als lening verstrekken. Mensen die al schulden hebben, komen zo nog verder in de problemen als ze deze lening niet kunnen afbetalen. Bijzondere bijstand, zo meent de LCR, moet ook echte bijstand zijn en geen lening.

Cliëntondersteuning
Tenslotte is de onafhankelijke cliëntondersteuning in veel gemeenten nog altijd niet goed geregeld. Als de overheid een beroep wil doen op de zelfredzaamheid van burgers, dan is ondersteuning voor deze burgers een absolute voorwaarde. ‘Hier moet werk van worden gemaakt’, stelt de LCR. ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning is geregeld in de WMO2015. Alleen komt dit helaas nog steeds niet goed van de grond. We willen dan ook dat er landelijke eisen worden gesteld aan het inrichten van onafhankelijke en levensbrede cliëntondersteuning.’

Klik voor: Brief LCR aan onderhandelaars regeerakkoord 2017

Bron: Landelijke Cliëntenraad