Er moet snel een einde komen aan het opeenstapelen van overheidsboetes bij mensen met problematische schulden. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) daar meer haast mee maakt.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de overheid ophoudt met het fors verhogen van bijvoorbeeld niet betaalde verkeersboetes voor huishoudens die toch al financieel in de knel zitten. Maar de regeringspartijen D66 en CDA en een deel van de oppositie vinden dat het te lang duurt.

Meer weten over dit probleem?

https://www.ad.nl/politiek/kamer-stapelen-van-boetes-bij-problematische-schulden-moet-stoppen