Volgens de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering, schuift het huidige kabinet te veel financiële risico’s door naar volgende jaren. Dit betekent dat toekomstige generaties worden opgezadeld met lasten die nu niet worden opgelost. De Raad van State adviseert om geld te reserveren en minder financiële tekorten door te schuiven naar de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de miljardencompensatie voor de schade door de gaswinning in Groningen, waarbij het kabinet ervoor heeft gekozen vooral de staatsschuld te laten oplopen in plaats van andere uitgaven te schrappen om deze te kunnen betalen.

Ook de aanpak van armoede baart zorgen. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, zal naar verwachting stijgen tot 7 procent, terwijl de coalitiepartijen hadden afgesproken dit aantal te halveren. Het kabinet komt naar verwachting met nieuw armoedebeleid op Prinsjesdag, maar dat kan de Raad van State nu niet beoordelen.

Daarnaast maakt de Raad van State zich zorgen over de onzekerheid rondom de economische groei en het ontbreken van een samenhangend plan voor de toekomstige ontwikkeling van Nederland. Het kabinet moet verschillende toekomstscenario’s bedenken voor de komende tien, twintig jaar om op alles voorbereid te zijn. Alleen met zo’n plan kunnen verstandige keuzes worden gemaakt over waar op moet worden bezuinigd en waar juist in moet worden geïnvesteerd.

Lees het complete artikel op de website van de NOS:

Kabinet schuift te veel financiële risico's door, vindt Raad van State

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!