De werkgroep Jongeren is uitgenodigd bij DWARS Leiden (de jongerengroep van de plaatselijke GroenLinks-partij). Twee van de jongeren hebben verteld over hun activiteiten en collectieve cliëntenparticipatie. Waar keken de toehoorders van op? Eliza Huizinga: “We hebben het vooroordeel kunnen wegnemen dat laag opgeleid zijn een oorzaak is van dakloosheid. Het is juist andersom!”

Twee vrijwilligers van de werkgroep Jongeren zijn naar Leiden gegaan om te spreken over hoe belangrijk cliëntenparticipatie is.
Ze  hadden een filmpresentatie bij zich over hun werkzaamheden. Bij de bijeenkomst waren veel mensen aanwezig. De discussies waren levendig en er zijn veel vragen gesteld. Wij hopen dan ook echt dat ze bij DWARS er wat mee kunnen en wat mee gaan doen. Niks zo belangrijk dan de cliënt bij zijn  eigen zorgplan betrekken. Jongeren weten in het algemeen heel goed wat ze wel en niet willen en daarin voorziet het zorgstelsel niet altijd voldoende. Dat maakt cliëntenparticipatie zo belangrijk. Hierin kunnen jongeren aangeven wat werkt en niet werkt en we hopen dan ook dat de politiek zich hiervoor blijft inzetten en ons blijven vragen over onze werkzaamheden.