Het is code zwart in de jeugdbescherming en daar moet vandaag nog wat aan gedaan worden. Met die boodschap trekken jeugdbeschermers vandaag naar de Tweede Kamer, waar opnieuw over de problemen wordt gedebatteerd.

Als een kind thuis niet veilig op kan groeien kan een kinderrechter besluiten het kind onder toezicht of voogdij te plaatsen. Een jeugdbeschermer maakt dan een plan en zoekt naar de juiste hulp voor het gezin. En als het thuis echt niet meer gaat, wordt er voor het kind een passende plek in bijvoorbeeld een pleeggezin of een gezinshuis gezocht.

Maar door een groot tekort aan jeugdbeschermers en lange wachtlijsten in de jeugdhulp moeten die kinderen steeds langer wachten. “Er zijn kinderen die een gevaar voor zichzelf zijn, die weglopen en in kelderboxen worden teruggevonden. Maar die kinderen kunnen we nu niet naar een veilige plek brengen”, zegt jeugdbeschermer Ilona Simons.

Dat onderschrijft haar collega Tobias Baruch: “Ik ben al tien weken bezig een meisje ergens geplaatst te krijgen. Ik zoek inmiddels niet meer naar de meest geschikte plek, maar überhaupt naar een plek.”

Lees het complete artikel op de website van de NOS:

Jeugdbescherming in crisis: 'Weken zoeken naar plek voor kwetsbaar kind'

Foto: Kansfonds.