Delen achter de Duinen (DADD) is in 2012 ontstaan als antwoord op het groeiende besef dat zelfs een welvarend land als Nederland niet goed in staat is armoede effectief te bestrijden. Steeds meer Haagse burgers zitten in de knel en doen een groter beroep op voorzieningen van maatschappelijke organisaties.

Deze organisaties besloten daarom gezamenlijk een armoedeplatform te beginnen. Straat Consulaat is één van deze organisaties. In DADD draagt ieder vanuit de eigen kennis, ervaringen en betrokkenheid bij aan voorstellen om tot solidair en rechtvaardiger beleid en samenleving te komen.

Op de website van DADD (www.delenachterdeduinen.nl) worden de uitgangspunten beschreven:

  • Armoede heeft te maken met onvoldoende middelen, uitsluiting, onzekerheid en schaamte. In de ergste vorm hindert het zelfs de menselijke ontwikkeling. Daarom zetten wij ons in voor het op de kaart zetten van armoede, het bestrijden van armoede en het creëren van gelijke kansen, zodat iedereen tot zijn recht kan komen.
  • Mensen die (langdurig) maatschappelijk uitgesloten zijn verdienen onze oprechte steun en waardering: los van afkomst, levensovertuiging en achtergrond. Omdat het bijdraagt aan respect en begrip dragen wij deze mentaliteit bewust uit.
  • De kracht van het netwerk is dat wij ons niet beperken tot de eigen groep of achterban, maar dat wij gezamenlijk werken om armoede op zowel de korte als de lange termijn structureel en fundamenteel te bestrijden. De doelgroep zelf heeft hier het meeste baat bij.
  • Wij willen dat de stemmen en verhalen van kwetsbare burgers worden gehoord door beleidsmakers, daarom vormt naast technische, vooral ervaringskennis het fundament van onze beleidsaanbevelingen. Mensen die in armoede leven kunnen beter dan wie ook de impact van maatregelen op hun situatie verwoorden.
  • Als platform reageren wij op ontwikkelingen, soms kritisch, maar altijd constructief en oplossingsgericht. Wij vinden het belangrijk dat de overheid ondersteuning blijft bieden aan haar burgers. Wij stimuleren en ondersteunen individuen en gemeenschappen om middels eigen initiatief kwaliteitsvolle zelfvoorzieningen op te richten.

Inspiratienota’s DADD

Een belangrijk instrument van DADD is de Inspiratienota, die jaarlijks voor de begrotingsbehandelingen wordt aangeboden aan College en Gemeenteraad.

Inspiratienota’s Delen Achter De Duinen


2016 Nota

  • Inspiratienota 2016 [Delen Achter De Duinen; 24 oktober 2016]

2015 Nota

Reacties


2014 Nota

Reacties


Opmerking

Graag ontvangen wij van alle aangesloten organisaties en belangstellenden reactie op de antwoorden van de wethouders via politiek@delenachterdeduinen.nl