Dakloosheid is een structureel en geen individueel probleem. Straat Consulaat strijdt tegen stigmatisering van daklozen en roept de politiek op het recht op huisvesting dat we hebben verankerd in de grondwet waar te maken.

Lees het artikel op de website van RTLnieuws:

Ik schaamde me voor mijn dakloze vader