Dit vroeg Minister Schippers tijdens het Algemeen Overleg in juni met de vaste commissie in de Tweede Kamer.

De Minister, de Kamer, en de raden zijn het met elkaar eens dat de financieringsbepalingen beter en explicieter in het nieuwe wetsvoorstel dienen te worden geregeld. Ook de ondersteuning van de cliëntenraden – die op dit moment bij een aantal raden problematisch verloopt vanwege de bezuinigingen – is van groot belang voor de cliëntenraden.

Om dit kracht bij te zetten hebben LSR, NCZ en LOC een memo opgesteld voor de cliëntenraden.

Voor een korte samenvatting van deze memo klik hier en teken de petitie.