Het kabinet wordt onder druk gezet door een meerderheid in de Tweede Kamer om concrete verbeteringen in de jeugdzorg te realiseren binnen strikte deadlines. De wetgeving voor de verplichte regionale en landelijke inkoop van specialistische zorg moet in juli volgend jaar van kracht worden, waarmee zowel de coalitie als de oppositie instemmen. Deze verandering is van groot belang voor kinderen die te maken hebben met ernstige aandoeningen zoals suïcidale gedachten, zware depressie en ernstige eetstoornissen.

De Kamerleden zijn echter nog steeds bezorgd over de effectieve en tijdige uitvoering van de hervormingen en hebben suggesties gedaan om de situatie te verbeteren. Ze hebben al eerder hun ongeduld geuit vanwege het gebrek aan tastbare maatregelen in de jeugdzorg. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld: betere organisatie van specialistische hulp voor de meest kwetsbare kinderen, duidelijke richtlijnen voor de jeugdhulpplicht van gemeenten en een integrale aanpak van hulpverlening.

Daarnaast moeten er wetten worden ingevoerd om negatieve effecten van marktwerking te voorkomen. Het kabinet wordt ook opgeroepen om redelijke tarieven voor jeugdzorg verplicht te stellen voor gemeenten. Hoewel er verlangen is naar versnelling, worden er ook kanttekeningen geplaatst bij de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de aanpassingen. Desalniettemin wordt er met spoed gewerkt aan de implementatie van de voorgestelde veranderingen. Het recent gesloten akkoord wordt gezien als een cruciale stap voor de jeugdzorg, waarbij het belangrijk is dat de uitvoering zo snel mogelijk plaatsvindt.

Lees het complete artikel op de website van gemeente.nu:

Harde deadlines jeugdzorg voor kabinet vanuit Tweede Kamer

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!