Na de evaluatie van de winterregeling 2011-2012, waaraan stichting Straat Consulaat en haar vrijwilligers van De Achterban ook een bijdrage hebben geleverd, zijn instellingen en gemeente aan de slag gegaan met de nieuwe winterregeling 2012-2013. Een nieuw pand, een nieuw protocol en dat allemaal mooi op tijd. Wij zijn blij dat de wethouder hier veel aandacht aan heeft besteed.

De winteropvang wordt vanaf deze winter gerealiseerd in een pand van Schroeder van der Kolk, aan de Zilverstraat.  Schroeder heeft op die locatie al haar dak- en thuislozenproject, waar mensen per gewerkt dagdeel een onkostenvergoeding van € 2,27 ontvangen. Geprobeerd zal worden om de mensen die gebruik maken van de winteropvang te verleiden om deel te nemen aan dit werkproject. Ze hoeven dan niet de vrieskou in en misschien vinden ze het zo leuk, dat dit de start van een traject kan worden.

De personele bezetting van de winteropvang wordt geleverd door het Leger des Heils. De Kesslerstichting zal de reguliere nachtopvang aanpassen tijdens de winterregeling. Ook daar is legitimatie dan niet verplicht en hoeft er niet betaald te worden.

De gemeente heeft gezorgd voor folders in drie talen en posters en stickers om de cliënten van de winterregeling goed te informeren. Ook nieuw dit jaar is de inzet van een wijkverpleegkundige, waardoor de medische verzorging op een hoger plan zal komen. Door de locatie voor vijf jaar vast te leggen is de continuïteit gewaarborgd en door een aparte locatie te kiezen, naast de reguliere nachtopvang, komen de in gang gezette trajecten van de mensen in de nachtopvang niet in gevaar.

Veel stappen in de goede richting en wij wensen alle betrokkenen heel veel succes toe. Uiteraard zullen wij net als andere jaren kritisch monitoren hoe de uitvoering zal verlopen.

Straat Consulaat en haar vrijwilligers van De Achterban ook een bijdrage hebben geleverd, zijn instellingen en gemeente aan de slag gegaan met de nieuwe winterregeling 2012-2013. Een nieuw pand, een nieuw protocol en dat allemaal mooi op tijd. Wij zijn blij dat de wethouder hier veel aandacht aan heeft besteed.

De winteropvang wordt vanaf deze winter gerealiseerd in een pand van Schroeder van der Kolk, aan de Zilverstraat.  Schroeder heeft op die locatie al haar dak- en thuislozenproject, waar mensen per gewerkt Na de evaluatie van de winterregeling 2011-2012, waaraan stichting Straat Consulaat en haar vrijwilligers van De Achterban ook een bijdrage hebben geleverd, zijn instellingen en gemeente aan de slag gegaan met de nieuwe winterregeling 2012-2013. Een nieuw pand, een nieuw protocol en dat allemaal mooi op tijd. Wij zijn blij dat de wethouder hier veel aandacht aan heeft besteed.

De winteropvang wordt vanaf deze winter gerealiseerd in een pand van Schroeder van der Kolk, aan de Zilverstraat.  Schroeder heeft op die locatie al haar dak- en thuislozenproject, waar mensen per gewerkt dagdeel een onkostenvergoeding van € 2,27 ontvangen. Geprobeerd zal worden om de mensen die gebruik maken van de winteropvang te verleiden om deel te nemen aan dit werkproject. Ze hoeven dan niet de vrieskou in en misschien vinden ze het zo leuk, dat dit de start van een traject kan worden.

De personele bezetting van de winteropvang wordt geleverd door het Leger des Heils. De Kesslerstichting zal de reguliere nachtopvang aanpassen tijdens de winterregeling. Ook daar is legitimatie dan niet verplicht en hoeft er niet betaald te worden.

De gemeente heeft gezorgd voor folders in drie talen en posters en stickers om de cliënten van de winterregeling goed te informeren. Ook nieuw dit jaar is de inzet van een wijkverpleegkundige, waardoor de medische verzorging op een hoger plan zal komen. Door de locatie voor vijf jaar vast te leggen is de continuïteit gewaarborgd en door een aparte locatie te kiezen, naast de reguliere nachtopvang, komen de in gang gezette trajecten van de mensen in de nachtopvang niet in gevaar.

Veel stappen in de goede richting en wij wensen alle betrokkenen heel veel succes toe. Uiteraard zullen wij net als andere jaren kritisch monitoren hoe de uitvoering zal verlopen.

dagdeel een onkostenvergoeding van € 2,27 ontvangen. Geprobeerd zal worden om de mensen die gebruik maken van de winteropvang te verleiden om deel te nemen aan dit werkproject. Ze hoeven dan niet de vrieskou in en misschien vinden ze het zo leuk, dat dit de start van een traject kan worden.

De personele bezetting van de winteropvang wordt geleverd door het Leger des Heils. De Kesslerstichting zal de reguliere nachtopvang aanpassen tijdens de winterregeling. Ook daar is legitimatie dan niet verplicht en hoeft er niet betaald te worden.

De gemeente heeft gezorgd voor folders in drie talen en posters en stickers om de cliënten van de winterregeling goed te informeren. Ook nieuw dit jaar is de inzet van een wijkverpleegkundige, waardoor de medische verzorging op een hoger plan zal komen. Door de locatie voor vijf jaar vast te leggen is de continuïteit gewaarborgd en door een aparte locatie te kiezen, naast de reguliere nachtopvang, komen de in gang gezette trajecten van de mensen in de nachtopvang niet in gevaar.

Veel stappen in de goede richting en wij wensen alle betrokkenen heel veel succes toe. Uiteraard zullen wij net als andere jaren kritisch monitoren hoe de uitvoering zal verlopen.