Een meerderheid van de Nederlanders is voor overheidsingrijpen in de huurprijzen wanneer deze te hoog worden voor de gemiddelde Nederlander en niet meer in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Dit blijkt uit een recent opinieonderzoek onder een representatieve groep Nederlanders in het kader van de Wet Betaalbare Huur.

De huurprijzen in de vrije sector zijn de afgelopen vijf jaar fors gestegen door schaarste op de woningmarkt, vooral in de G4-steden. Steeds meer huurders betalen een huur die niet meer in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning die zij huren, vooral in de middenhuursector. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen, wil het kabinet de middenhuur reguleren en het woningwaarderingsstelsel dwingend maken.

De reacties op de maatregelen uit de nieuwe wet die zijn gericht op regulering van de middenhuur, zijn over het algemeen positief. De meeste respondenten in het opinieonderzoek staan positief tegenover het voorstel om te zorgen dat midden huurwoningen worden bewoond door middeninkomens, dat huurders de huurprijs van een nieuw contract altijd mogen toetsen bij de Huurcommissie en dat de jaarlijkse prijsstijging gekoppeld wordt aan de stijging van de cao-lonen. Verhuurders moeten zich verplicht aan de maximale huurprijzen houden, wat in de praktijk zou betekenen dat de huurprijs van ruim 300.000 woningen op termijn met gemiddeld 190 euro per maand omlaag gaat. De gemeente kan actief handhaven om te zorgen dat verhuurders niet te duur verhuren. Het kabinet wil het WWS moderniseren en er komt een 5% toeslag voor nieuwbouw. Het wetsvoorstel gaat na de zomer naar de Tweede Kamer.

Lees het volledige artikel op de website van volkshuisvestingnederland.nl:

Groot draagvlak voor maatregelen betaalbare huur

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!