De huisvestingsopgave van aandachtsgroepen, zoals dak- en thuisloze mensen, uitstromers uit een ggz-instelling of mensen met een sociale of medische urgentie, is groot. Om voor een goed thuis te zorgen voor iedereen, is een gezamenlijke inzet nodig van gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, marktpartijen en de betrokkenen zelf.

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt gemeenten om samen met alle partijen een integrale woonzorgvisie op te stellen (onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma) en helpt ook bij andere hulpvragen op dit vlak. Het team biedt inhoudelijke expertise, maar kan ook helpen bij de organisatie en het proces. Maar wat is de meerwaarde van het EHA? En hoe gaat het team te werk? Matthijs van Gent, projectcoördinator van het EHA, vertelt erover.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het EHA uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Het team is opgericht in het kader van het programma ‘Een thuis voor iedereen ’ (ETVI).

Lees het complete artikel op de website van volkshuisvestingnederland.nl:

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen: "Voor ondersteuning van gemeenten bij hun woon- en zorgopgave "

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!