De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het afschaffen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur. Een groot succes voor de Woonbond.

Na de invoering in 2013 was de Woonbond lange tijd de enige landelijke organisatie die zich verzette tegen deze belasting, die huurders op kosten joeg door hogere huren, en woningzoekenden opzadelde met langere wachttijden doordat de nieuwbouw door corporaties sterk afnam.

Groeiend verzet

Al bij de invoering van de heffing voerde de Woonbond actie. Dat bleven we doen. En steeds meer organisaties sloten zich daar bij aan, zoals Aedes, de FNV en de VNG.

Uiteindelijk leidde al die druk tot een onderzoek van Aedes en drie ministeries waarin nog eens duidelijk werd dat de verhuurderheffing de maatschappelijke opgave van corporaties belemmerde. Voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen schreven bijna alle politieke partijen in hun programma dat de verhuurderheffing moest worden afgeschaft. Door de woonprotesten die volgden op de verkiezingen, bleef de druk op het afschaffen van de heffing hoog.

Lees het complete artikel op de website van de woonbond:

Eerste Kamer stemt in met afschaffen verhuurderheffing