Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman. 

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Afschaffen Schuldig Nalatig van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Hierdoor ontvangen mensen die in het verleden niet volledig aan hun premieplicht hebben voldaan niet meer levenslang een lagere AOW-uitkering.

Het blijft verplicht om de premie te betalen en de Belastingdienst kan een boete opleggen als iemand niet betaalt, maar de korting op de AOW komt te vervallen. Deze wetswijziging vereenvoudigt de uitvoering van de AOW voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor de Belastingdienst.

De ongeveer 15.000 mensen die schuldig nalatig zijn verklaard en nu dus een lagere AOW-uitkering ontvangen, worden na de invoering niet meer gekort en ontvangen dan een hogere AOW-uitkering. Zij hoeven daar niks voor te doen. De SVB past zelf de hoogte van de AOW-uitkering aan. De invoering van deze wet duurt ongeveer drie maanden. De SVB informeert betrokkenen over hun hogere AOW-uitkering.

Minister Schouten: “Dit is een belangrijke stap bij het eenvoudiger maken van het sociale stelsel en het meer uitgaan van de menselijke maat. De Sociale Verzekeringsbank heeft hier vaak aandacht voor gevraagd. De extra sanctie van het korten van de AOW was ingewikkeld om uit te voeren en pakte vaak onrechtvaardig uit. Mensen die door allerlei problemen een achterstand hadden met de premie, werden voor de rest van hun leven gekort. Met dit wetsvoorstel herstellen we die balans.”

Bron: Rijksoverheid.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!