De maatregelen om de Participatiewet te verbeteren gaan niet ver genoeg. Dat stelden diverse partijen tijdens het commissiedebat van de Tweede Kamer op 14 december. Aanleiding vormden de plannen van minister Schouten om de wet te herzien.

Minister Schouten gaf tijdens het debat aan dat ze haar plannen snel in wetgeving wil omzetten, zodat de maatregelen 1 januari 2024 in kunnen gaan. Het viel op dat verschillende Kamerleden zich afvroegen of de maatregelen wel fundamenteel genoeg zijn. De minister zei toe hier in het eerste kwartaal van 2023 op terug te zullen komen. In de brief die ze onlangs naar de Kamer stuurde nam ze wel een voorschot op meer structurele maatregelen, maar die zijn nog weinig concreet.

Meer verwacht

Met name de oppositiepartijen hadden meer van de minister verwacht. Waarom wordt niet de gehele kostendelersnorm afgeschaft, vroegen ze zich af. Schouten gaf aan dat ze stapeling van uitkeringen wil voorkomen met de kostendelersnorm die blijft gelden vanaf 27 jaar. Ook ging ze in op de vraag waarom de zoektermijn voor jongeren niet helemaal wordt afgeschaft. Volgens de bewindsvrouw is de zoektermijn voor een deel van de jongeren juist een prikkel om te gaan werken of studeren.

Lees het complete artikel op de website van Divosa:

Divosa: Kamer praat over herziening Participatiewet

Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman.