Als je niet op papier kunt bewijzen dat je bestaat, zit je in Nederland feitelijk klem. Je mag geen bankrekening openen en niet werken, maar krijgt ook geen uitkering. Je mag geen huis huren, maar ook niet buiten slapen. Wat kun je nog doen in zo’n situatie?

De eerste keer dat ik Amro zag, kregen we ruzie.

Het was 2018, ik werkte nog maar net als straatarts in Rotterdam en hij kwam te laat voor zijn afspraak. Ik moest door naar de Pauluskerk, waar mijn middagspreekuur begon. ‘Mag ik je achternafietsen’, vroeg Amro en ik knikte, ik geloofde niet dat hij het echt zou doen. Toen hij in de kerk voor mijn neus verscheen, weigerde ik hem alsnog: geen tijd.

Hij schold me uit, terecht. Maar toen dacht ik nog dat míjn planning belangrijker was. Wat kan een dakloze, staatloze man nu de hele dag te doen hebben?

Dom.

Nu weet ik dat ik me aan zíjn planning had moeten aanpassen. Aan een planning die hoort bij het overleven op straat, met af en toe wat werk, eten en een slaapplek. Zo zagen de afgelopen 39 jaar eruit voor deze 53-jarige: op je hoede rondhangen tot het donker wordt en dan op zoek naar een plek om te overnachten. Slapen onder stapels dekens, die nat worden bij slecht weer. Soms midden in je slaap in elkaar geslagen worden, maar vaker ’s nachts van je weinige bezittingen bestolen worden.

Lees het complete artikel op de website van de correspondent:

De staat kijkt niet om naar ongedocumenteerde mensen – tenzij ze een misstap begaan

Foto: Eveline van Egdom.