Op 9 februari 2017 was ik (Elly Burgering, red) aanwezig op de dag van de strafrechtketen. In de periode voorafgaand ben ik geïnterviewd over onze bevindingen met ex-gedetineerden. Uit het hele land is input opgehaald en met elkaar hebben we de basis gelegd voor de toekomst. 

In bijgaand PDF document (zie foto hierboven) zijn de opbrengsten van deze regionale bezoeken, de gesprekken met professionals en de rapporten gebundeld. In de gesprekken lag de focus vooral op wat er, naast alles wat er al gebeurt, nog nodig is in de strafrechtketen en welke knelpunten zij nu zien en ervaren.

Er zijn vier richtingen beschreven:

  1. Inspelen en aanpassen op de veranderende maatschappij. De strafrechtketen geeft ruimte aan pilots, experimenten, innovaties, de uitkomsten – dat wat werkt – neemt de strafrechtketen over en wordt onderdeel van de normale werkomgeving van de keten. ‘Oude’ systemen, werkwijzen en besturen, die niet langer passen in deze veranderende maatschappij, laat de strafrechtketen los. De strafrechtketen brengt scenario’s in kaart van de maatschappelijke ontwikkelingen die zich op korte of lange termijn kunnen voordoen. Dat doet de keten samen met externe deskundigen en omdenkers.
  2. Persoons- en contextgericht werken, over de organisaties heen (voorheen integraal afwegen van interventies). De organisaties binnen de strafrechtketen werken gezamenlijk vanuit de maatschappelijke opgave, hanteren gezamenlijke kaders, kijken over de eigen instituties heen en sturen op dat wat nodig is, op eenduidige wijze. Binnen deze kaders hebben professionals eigen regelruimte en verantwoordelijkheid. Daarbij hoort een verantwoording niet op het hoe, maar op het wat.
  3. Slim organiseren in netwerken. Ruimte geven aan de professionals in de brede keten en gezamenlijk de wijze van aansturing eenduidig maken (minder gefragmenteerd). Bestuur en management van de organisaties in de strafrechtketen legitimeren persoons- en contextgericht werken over de organisaties heen, dragen dit gezamenlijk uit en stemmen hun bedrijfsvoering daarop af.
  4. Informatievoorziening. De strafrechtketen zorgt er voor dat de burger zicht heeft op beschikbare informatie: waar het zit en wat er in zit, en hoe het te bereiken. De strafrechtketen zorgt voor een goede, heldere en eenduidige casusgerichte of probleemgerichte informatiedeling tussen organisaties binnen de keten en met organisaties buiten de keten, waaronder de zorg en veiligheidshuizen.

Tijdens deze dag is met een grote groep bestuurders en professionals, maar ook met oud-gedetineerden en slachtoffers, met elkaar in gesprek gegaan. Er is breed gediscussieerd rondom de vier verhaallijnen en samen hebben professionals ideeën uitgewisseld over hoe zij slimmer, simpeler en goed aangesloten op de lokale omgeving het werk kunnen doen, gericht op de toekomst en met de nodige flexibiliteit blijvend kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk.

https://www.straatconsulaat.nl/wp-content/uploads/2017/06/Strafrechtketen-Gezamenlijke-beelden-een-naslagwerk-mei-2017.pdf