Vijf misvattingen over het bestrijden van dakloosheid om mee af te rekenen in 2023.

Eind 2022 presenteerde het kabinet een Nationaal Actieplan Dakloosheid. Een meerjarige aanpak gericht op het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Een aanpak waarbij niet de maatschappelijke opvang maar wonen met begeleiding het antwoord is. Bij de planvorming is gekeken naar de Housing First aanpak, die onder andere in Finland succesvol wordt toegepast.

2023 wordt het jaar waarin gemeenten aan de slag gaan met het actieplan. Hiervoor wordt 65 miljoen euro beschikbaar gesteld. Over de uitgangspunten in het plan lijkt een vrij brede consensus te zijn. Toch bestaan er nog misverstanden over de nieuwe aanpak. Dit zijn de vijf misvattingen die ik in 2022 het vaakst gehoord heb. Hopelijk wordt 2023 ook het jaar dat we met deze misvattingen afrekenen.

Lees het complete artikel op de website van binnenlandsbestuur.nl:

Dakloosheid los je op met woningen én zorg

Foto: David van Dam.