In opdracht van het ministerie van SZW heeft het CBS in 2017 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de mate waarin gemeenten maatwerk leveren bij het toepassen van de kostendelersnorm en na te gaan of hierover kwantitatieve gegevens zouden kunnen worden verzameld door het CBS.

De onderzoeksvragen luidden:

1. In welke mate en voor welke bijstandsgerechtigden leveren gemeenten maatwerk in het kader van de kostendelersnorm? Is dit veranderd ten opzichte van een jaar geleden?

2. Worden gegevens over het toepassen van maatwerk in het kader van de kostendelersnorm vastgelegd in het gemeentelijke registratiesysteem?

Deze onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden:

1. Gemeenten leveren in beperkte mate maatwerk in het kader van de kostendelersnorm. Indien er maatwerk geleverd wordt, gaat het meestal om een situatie die door de gemeenten als ‘schrijnend’ beoordeeld wordt. Hoewel gemeenten in 2016 aangaven dat zij nog bezig waren met de ontwikkeling van beleid of nog aan het nadenken waren over de uitvoering van maatwerk in het kader van de kostendelersnorm, is in 2017 in de mate en de situaties waarin zij dit maatwerk toepassen weinig veranderd ten opzichte van een jaar geleden.

2. Gegevens over het toepassen van maatwerk in het kader van de kostendelersnorm zijn niet eenvoudig af te leiden uit het gemeentelijke registratiesysteem. Daardoor is het niet mogelijk om deze informatie op te nemen in de Bijstandsuitkeringenstatistiek. Ook ligt het niet voor de hand om middels een extra uitvraag informatie te verzamelen, omdat deze informatie niet in datasystemen is vastgelegd, waarvoor dossiers handmatig doorgenomen zouden moeten worden.

Download via de CBS website de PDF:

BUS-G maatwerk in het kader van de kostendelersnorm