29 april 2019, 08:45 uur — Met ingang van 1 mei 2019 is het mogelijk om voor alle justitiële boetes vanaf € 75,- een betalingsregeling af te spreken met het Centraal Justitieel Incassobureau.

De verlaging van de grens van € 225,- naar € 75,- geldt onder meer voor strafbeschikkingen en boetes die een rechter oplegt. Sinds 1 januari 2019 gold de verlaging al voor boetes voor verkeersovertredingen.

De inning van financiële sancties moet zeker, snel en efficiënt zijn. Iemand die een boete heeft gekregen en deze kan betalen, moet dan ook actief aan deze verplichting worden gehouden. Aan mensen die de boete wel willen betalen, maar niet in één keer kunnen voldoen, wordt met de verlaging van de grens meer ruimte geboden voor een betalingsregeling. Hierdoor kan in dergelijke situaties sneller worden gestart met innen en kan worden voorkomen dat schulden onnodig oplopen.

Met de verlaging van de grens van € 225,- naar € 75,- is het CJIB in staat het betalingsregelingenbeleid uniform uit te voeren voor alle boetes die het int in opdracht van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met het betalingsregelingenbeleid levert het CJIB een bijdrage aan de brede schuldenaanpak van het kabinet.

Bron: cjib.nl