Tijdens een werkbezoek in Delft heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met de gemeente Goes een intentieovereenkomst getekend voor de verkenning van een Flexcity. Wethouder Joan Veldhuizen was daarvoor vanuit Goes naar Delft gekomen. Met het vrijhouden van kavels versnelt de realisatie van flexwoningen in andere delen van het land door fysieke herplaatsing te garanderen.

Daarnaast worden gebiedsontwikkelingen opgezet volgens de principes van flexibiliteit, circulariteit en innovatie. Het werkbezoek in Delft was ter gelegenheid van het plaatsen van de eerste verplaatsbare woningen uit de bouwopdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. De definitieve koopovereenkomst is daarvoor vandaag getekend. De minister kon de aanwezigen ook laten weten dat het loket voor de Financiële Herplaatsingsgarantie geopend is. Gemeenten en investeerders die voor de garantie in aanmerking willen komen kunnen zich daar voor aanmelden.

Urgentie voor het realiseren van flexwoningen

De minister heeft tijdens het werkbezoek nogmaals aandacht gevraagd voor de urgentie van de versnelling van de realisatie van verplaatsbare woningen. De woningnood wordt de komende jaren niet kleiner. Het realiseren van flexwoningen is een van de snelste manieren om de impasse te doorbreken. Daarbij worden ook tijdelijke locaties benut die niet in aanmerking komen voor reguliere woningbouw. De woningen zijn voor alle woningzoekenden maar worden vooral ingezet voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben. De woningen zijn zeer gewild. Projecten door heel het land kunnen rekenen op honderden, soms duizenden, inschrijvingen. Het realiseren van flexwoningen is relatief nieuw en daardoor niet altijd eenvoudig. Het Rijk heeft dan ook tal van ondersteunende maatregelen genomen om gemeenten, woningcorporaties en investeerders te ondersteunen en risico’s af te dekken. Via de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting worden gemeenten, provincies en woningcorporaties ondersteund en wordt kennis gedeeld. Dat de realisatie snel kan, bewijst Delft. Met behulp van de Taskforce en door gebruik te maken van de door het Rijksvastgoedbedrijf bestelde woningen is het project binnen enkele maanden gerealiseerd.

Lees het complete artikel op de website van de Rijksoverheid:

Belangrijke stappen voorwaarts bij versnelling tijdelijke huisvesting

foto: Arenda Oomen van Hugo de Jonge, woonminister.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!