De minister die verantwoordelijk is voor het armoedebeleid, Carola Schouten, deelt geen teleurstelling over het feit dat het aantal arme mensen in Nederland volgend jaar niet zal afnemen, dit vanwege de heersende inflatie. Ze beschrijft dit als een moeilijke opgave, vergelijkbaar met tegen de stroom in roeien, en legt uit dat het toeslagenstelsel niet zomaar kan worden vereenvoudigd.

De kern van de verkiezingscampagne draait om bestaanszekerheid, een begrip dat voor Hanny Heuvelink, een persoon die afhankelijk is van uitkeringen, een persoonlijke betekenis heeft. Ze deelt haar ervaring van bestaansonzekerheid, waarbij ze zichzelf geïsoleerd voelde en medische zorg vermeed vanwege financiële beperkingen.

Schouten is nog steeds bezig met wijzigingen in de participatiewet, met speciale aandacht voor de bepaling die het moeilijk maakt om giften te ontvangen terwijl men een uitkering ontvangt, iets wat ze als bestraffend voor compassie beschouwt.

Hoewel het kabinet eerder het doel had gesteld om kinderarmoede tegen 2025 te halveren en algemene armoede tegen 2030 te verminderen, blijft het aantal arme mensen volgend jaar stabiel, als gevolg van de uitdagende economische omstandigheden.

Hanny Heuvelink pleit voor een vereenvoudiging van het toeslagenstelsel, terwijl Schouten waarschuwt voor de financiële implicaties en potentiële tekortkomingen in het bereiken van bepaalde groepen. Schouten benadrukt dat haar inzet voortkomt uit het verlangen om mensen zoals Hanny te helpen, maar ze erkent ook de grenzen van wat de overheid kan bereiken.

Lees het complete artikel op de website van nporadio1.nl:

Bij de foto: Carola Schouten, Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman.