Het kabinet streeft ernaar samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen voor uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen. Dat is een van de centrale doelstellingen van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid van staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Ark (SZW).

Eerder werd al bekend dat er €200 miljoen beschikbaar is voor de begeleiding van dak- en thuisloze mensen. Daarnaast wil het kabinet inzetten op een omslag in de Maatschappelijke opvang. Dit betekent bijvoorbeeld het ombouwen van kamers naar 1 en 2- persoonskamer en het afbouwen van aantal opvangplekken.

Straat Consulaat: Goede plannen die het kabinet presenteert. Straat Consulaat strijdt al langere tijd voor meer betaalbare woningen, kleinschalige opvang en een korte verblijfsduur in de opvang.

Lees de publicatie op de website van de Rijksoverheid.nl:

10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen

Foto: Straat Consulaat.