Afgelopen week organiseerde de Haagse Hogeschool voor hun studenten Social Work de verrijkingsdagen. Tijdens deze dagen organiseerden allerlei organisaties uit het Maatschappelijk werkveld een workshop voor de studenten. Straat Consulaat deed dit met het onderwerp ‘maak kennis met de wereld van een dakloos persoon’. Er waren drie vrijwilligers mee die uit hun eigen ervaring over dakloosheid konden vertellen.

Na de introductie van Straat Consulaat werd er een woordspin met het onderwerp dakloze mensen op het bord getekend. Studenten mochten woorden roepen waar ze aan denken bij deze woorden. Woorden zoals  ‘geen huis, ‘verslaving’, ‘schuld’, ‘onhygiënisch’, ‘kwetsbaar’ en ‘eenzaam’ kwamen op het bord te staan. Het stereotype van dakloos persoon is vaak een beeld dat verstrengeld is met vooroordelen en simplificaties, waarbij mensen vaak denken aan een verwarde, vuile persoon die op straat leeft en bedelt om geld. Dit stereotype doet echter geen recht aan de complexe realiteit van dakloosheid. De aanwezige vrijwilligers konden dit beeld ontkrachten door aan te geven dat ze zich niet in dit beeld herkennen. We hebben opgeroepen om onze website en social media-kanalen in de gaten te houden, want volgende week start onze Week van de Eerlijke Beeldvorming.

Vervolgens werd de groep in drieën gesplitst en kreeg elke groep een casus voorgelegd. De casus moesten ze benaderen vanuit een verschillende rol zoals buurtbewoner, ambtenaar of dakloos persoon. Na het bestuderen en bespreken van de casus met de vrijwilligers mocht elk groepje zijn of haar oplossing presenteren. De casussen riepen in elk groepje wel een discussie op en verbazing over waarom sommige dingen in de zorg zo geregeld zijn. Een leerling riep uit: “Waarom zou je op een bankje gaan zitten als je thuis op de bank kan zitten?” En vroeg zich hardop af “Het is toch ook niet goed voor de gemeente dat mensen op straat liggen?” Alle leerlingen zijn uitgenodigd om een kopje koffie te komen drinken bij ons Straat Bakkie. We kijken terug op een leerzame workshop voor de studenten.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!