Hallo allemaal!

Het nieuwe jaar is begonnen. 2023. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Tegelijkertijd is elke dag een nieuwe dag. Misschien sta je opgewekt op of juist somber. Januari is voor velen best een lastige maand. Ik bedacht me laatst hoe moedig ik het vind dat we iedere dag ons nest uitrollen en vaak als het nog donker is. Hoe heerlijk zou een winterslaap zijn. Nog even volhouden lieve mensen, de dagen worden al langer en de lente komt eraan. Then why worry?

Al is de natuur nog in ruste, er is veel in beweging zoals in deze nieuwsbrief te lezen valt. We doen verslag van activiteiten in en rond het Straat Consulaat van de afgelopen anderhalve maand en wat op stapel staat. Veel leesplezier!
Groetjes, Ester

Ambtenaren VWS gaan mee de straat op

Bryan is in november begonnen bij het Straat Consulaat als vrijwilliger. Hij doet samen met Jeroen Melchior outreachende activiteiten. Zijn motto is: “laat wat ik meegemaakt heb niet voor niks zijn geweest”. “Ik deel mijn ervaringen, en bied een luisterend oor. Ik wil mensen hoop geven. Dat ondanks dat je lang verslaafd was, je eruit kan komen en dat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan”. Bryan was woensdag 18 januari mee met de delegatie van het VWS (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) naar de PWO en naar een locatie waar dakloze mensen bivakkeren. “Ik ben blij dat deze ambtenaren nu zelf gezien hebben hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Het team was onder de indruk. Ik hoop dat zij doordrongen raken van het belang duurzaam beleid te maken voor dak- en thuisloze mensen. Persoonlijk vond ik het leerzaam en nuttig deze ambtenaren te tonen hoe het is om buiten te leven onder alle weeromstandigheden. Het hagelde flink gisteren”.

Een terugblik op december en januari

Ervaringsdeskundigen geven voorlichting over dakloosheid en verslaving bij het ROC

Dinsdag 20 december hebben Bryan en Sophia voorlichting gegeven over dakloosheid en verslaving voor 25 leerlingen die bij het ROC Mondriaan in Leidschenveen de opleiding sociaal maatschappelijke dienstverlening doen. Na een voorstelrondje hebben we de vraag gesteld: wanneer is alcoholgebruik een probleem? Veel mensen deelden hun verhaal en er ontstond een levendige discussie. We bekeken een video over waar jongeren tegenaan lopen in het systeem wanneer zij dakloos worden. Het maakte diepe indruk toen we ons eigen ervaring vertelden. Deze leerlingen gaan later in de verslavings- of daklozenzorg werken dus indringend om een ervaringsverhaal te horen, om vragen te mogen stellen aan mensen met ervaring en te bespreken wat iemand een goede hulpverlener maakt. Het was een succes! In mei en juni 2023 volgen meer voorlichtingsdagen.

Overleg met de wethouder

Op 17 januari 2023 vond overleg plaats met wethouder Mariëlle Vavier (Den Haag, o.a. Maatschappelijke Opvang, Armoedebestrijding en Volksgezondheid) en afvaardigingen van cliëntenraden van Haagse opvanginstellingen, de Achterban jongeren en 27+ en medewerkers van Straat Consulaat, Stichting Devjo en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld over wat er zoal leeft op straat en in de opvang. Dit overleg vindt eens per kwartaal plaats.

De Achterban en de cliëntenraden hadden het overleg goed voorbereid. De wethouder had een delegatie ambtenaren mee en verwelkomde ons met vegetarische kroketten en broodjes. We hebben de wethouder op het hart gedrukt dat het goed is dat er Permanente Winteropvang is, maar dat opvang geen structurele oplossing is. Juist omdat de omslag van opvang naar wonen en huisvesting cruciaal is om dakloosheid uit te bannen, was het spijtig dat wethouder Wonen Martijn Balster verhinderd was bij de vergadering.

Het werd een constructief gesprek over de Big Five (en waarom de leeftijdsgrens voor jongeren om de jeugdzorg te verlaten moet vervallen. Want wanneer de Big Five niet goed op orde is, is de kans heel groot dat jongeren weer in de problemen komen), Briefadressen, Uitwerking Nationaal Actieplan Dakloosheid, inzet van ervaringskennis en co-creatie, verlengde jeugdzorg, kleinschalige opvang voor jongeren, opvang en rechten van dakloze EU-arbeidsmigranten en ongedocumenteerden, de toekomst van de Permanente Winteropvang (PWO) en vrij reizen voor dakloze personen.

Op al deze punten gaat de wethouder actie ondernemen. Waar we vooral blij om zijn is dat de wethouder heeft toegezegd om samen met de Achterban en de cliëntenraden het nieuwe beleid te gaan ontwikkelen om dakloosheid integraal en met meerdere wethouders te gaan uitbannen. We zullen de wethouder hieraan houden en scherp blijven op alle afspraken die we tijdens het overleg hebben gemaakt.

Aan de energie zal het niet liggen. Voor de goede (politieke en ambtelijke) wil zal er nog wel het een en ander aan overtuigingskracht nodig zijn om dakloosheid uit te bannen (met als het ultieme doel 0 dakloze mensen in 2030). Dat geldt ook voor de paradigmashift (de manier waarop wordt gedacht over dakloosheid en de oplossingen die worden bedacht) die door staatssecretaris Maarten van Ooijen is verwoord in het Nationaal Actieplan Dakloosheid. 

Kerst en eindejaar viering

Donderdag 22 december hebben we gezellig kerst gevierd met medewerkers, vrijwilligers en het bestuur. Met nieuwe en geleende kerstballen, een kunstboom van Marktplaats voor een prikkie en een topteam van ‘versierders’ hebben we de Kapel en de keuken omgetoverd tot bruisende feestruimten. Er waren ‘mocktails’, hapjes, stevige erwtensoep van Joy en er is karaoke gezongen.

Marlies blikte terug op 2022 (zie hieronder). Ondanks het druilerige weer was er een aardige opkomst. We hadden een klein kerstcadeautje voor alle vrijwilligers (als je die nog niet hebt opgehaald ligt het nog voor je klaar!). Dank iedereen voor jullie komst en dank team kerst voor de organisatie! Op naar het volgende feestje!

 

Marlies terugblik op 2022

Er is heel veel waar we met z’n allen voor hebben gestreden in 2022 en het was niet altijd makkelijk. Hoe belangrijk is het daarom dat we ook successen met elkaar vieren! Succesvolle evenementen dit jaar waren bijvoorbeeld: het debat in maart met ervaringsdeskundigen aan het woord, de gemeenteraadsverkiezingen, de barbecue met Stichting de Vriend en de lancering van de samenwerking met andere organisaties rond dakloosheid jongeren. Dank aan alle vrijwilligers die altijd opkomen dagen om ons te helpen, en die actief zijn met het organiseren van deze evenementen. Dat zouden we nooit kunnen doen zonder jullie vele handen! We waren super zichtbaar dit jaar op thema’s die voor ons heel belangrijk zijn.

Zo ook tijdens de beeldvormingscampagne georganiseerd door de achterban jongeren. We hebben succesvol fondsen aangevraagd waardoor we de cliëntondersteuning jongeren weer konden opzetten en we ook veel jongeren verder hebben kunnen helpen. Onder andere dankzij Jeroen van Es draaien er nu veel jongeren als vrijwilligers mee in de cliëntondersteuning. Dat is heel fijn want de eerste twee jaren van dit project ‘Jongeren op drift’ was de werving en de inzet van vrijwilligers door corona heel moeilijk.

Eind 2021 waren er volgens het CBS minder dakloze mensen. We hebben gestreden met andere organisaties om aan te tonen dat dat getal niet klopte. De discussie met de gemeente over definities en cijfers moet stevig gevoerd blijven worden in het komende jaar zodat er wordt ingezet op voldoende woningen en opvang. Het is schokkend dat eind 2022 duidelijk werd dat de gemeente Den Haag 8,5 miljoen heeft teruggestort in het gemeentefonds omdat ervanuit werd gegaan dat alles prima geregeld is, er genoeg opvang is. Daar ligt de opdracht voor ons voor het komende jaar. Meedenken en meepraten met ervaringsdeskundige vrijwilligers over het nieuwe gemeentelijk beleid. Echt belangrijk dat we dit blijven doen.

We zoeken steeds meer de samenwerking met organisaties in andere delen van Nederland en gaan dat volgend jaar intensiveren. Niet alleen wat betreft dakloze jongeren maar met betrekking tot dakloosheid in brede zin. Het is duidelijk dat we die stem van mensen die zelf ervaren hebben wat dakloosheid betekent, steeds breder en harder laten horen, omdat we weten dat anders de urgentie niet wordt gevoeld door mensen die in de positie zijn om de goede besluiten te nemen. Daar blijven we volop op inzetten. Het afgelopen jaar hebben we het super goed gedaan en ik heb er alle vertrouwen in dat wij met elkaar deze strijd aan kunnen blijven gaan. We verliezen de moed en de hoop niet en blijven met elkaar staan voor het uitbannen van dakloosheid in 2030. 

Trainingen

Training Belangenbehartiging

“De energieke deskundigheid van de trainers werd louter overtroffen door het enthousiasme van de cursisten. Wat een fijne sfeer om samen met zulke belangrijke thema’s aan de slag te zijn.” (Cursist)

Het Straat Consulaat behartigt de belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Maar wat is belangenbehartiging eigenlijk? Daarover gaat de training belangenbehartiging voor vrijwilligers. Het gaat over wie je betrekt bij het zoeken naar oplossingen en hoe je zorgt dat je gehoord wordt op de plek waar beslissingen genomen worden. Hoe maken we ons punt, creëren we verontwaardiging bij de burger, trekken we de aandacht van de media, staan we in nauw contact met lokale politiek en zitten we aan tafel bij Tweede Kamerleden. Een ding is zeker, als we lokaal en landelijk een vuist willen maken voor de rechten van dak- en thuisloze mensen, dan zijn de ervaringen en inzichten van vrijwilligers met ervaring cruciaal. De deelnemende vrijwilligers gaven aan dat het leerzaam en interessant was.

Klasgenoten – Alexander

Ik sta aan het Spui
en kijk naar het openbaar bestuur.
Ik kwam van het kastje
en ben nu bij de zoveelste muur.

Ik ben moe en vergeetachtig,
even niet krachtig.
Ik moet participeren,
maar kon niet goed doorleren.

Nu sta ik hier
want zij miste op mijn aanvraagformulier,
mijn Burgerservicenummer
en ongeldig was het papier.

Ik smeekte wel de ambtenaar
maar die wees naar de wet.
Volgende week lever ik mijn huissleutel in,
waar laat ik mijn bed?

Ik vroeg het de politiek waar beloftes waren gedaan.
Maar die herinneren zij niet actief dus daar heb ik niks aan.

Raadsleden wijzen naar de wethouder;
de wethouder naar het Rijk;
het Rijk naar de rechter;

 ik voel me steeds slechter;
maar ik weet echter:
ik zal volharden als moegestreden vechter.

Al die slimme mensen in dat glazen ijspaleis.
Ze zijn wel hoger opgeleid maar niet altijd wijs.
Er zijn zoveel smalle regels. Door hen verzonnen in een andere tijd.
Steeds niet goed op mij van toepassing. Mijn problematiek is te wijd.

Heel even denk ik aan vroeger, aan mijn basisschool.
We zaten toen samen in een kringetje, alle bekertjes nog halfvol.
Gezeten op stoeltjes. Allemaal even klein.
Oh wat waren we lief. Oh wat hadden we het fijn.
We waren nog radicaal gelijk. Vervuld van precies dezelfde dromen.
Maar mijn leven werd gaandeweg moeilijker. Het verdriet bleef maar komen.
Nu zijn we groter, maar niet allemaal even groot.
Zij staan vol in het leven. Ik voel mij al jaren halfdood.

Die ambtenaren daar, de vroegere klasgenoten van mijn schooljaar.
Als ze nou een beetje minder zouden denken
en wat meer zouden voelen.
Zouden we dan weer klassegenoten kunnen zijn
en weer samen hetzelfde kunnen bedoelen?

Van Diaan Leven

Ontvangen en geven.
In deze klote maatschappij, ik maak mensen blij.
Niemand die zich bekommert.
Geld is op, spullen naar de lommerd.
Voor een fles of een pakje, een snuif of een spuit, een joint in een zakje.
Een dikke vette Porsche, een Gucci pak op maat.
Geen cent te makken en slapen op straat.
Loze beloften, politiek gelul.
Hoelang gaat dit nog duren?

Ze hebben geen benul.
God, ik wacht zo lang.
Het leven en de toekomst, die maken mij zo bang.
Olie, plastic, apparaten.
Niemand die het ziet, een ozonlaag vol gaten.
Ik doe mijn best op kleine schaal.
En wat dat brengt, weten we allemaal.
Een beetje liefde, niet nemen maar geven.
Eerlijk duurt het langst, dat is het leven.