Nog meer daklozen in Utrecht. Criminaliteit, seksuele uitbuiting en een explosieve toename van overlast. De asiel- en migratieplannen van het nieuwe kabinet hebben volgens de gemeente Utrecht rampzalige gevolgen. Gaan we terug naar de tijd van de junkentunnel bij Hoog Catharijne? De gemeente sluit het niet uit.

Wat is er aan de hand? De nieuwe coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB wil met ingang van volgend jaar stoppen met de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV). Daarmee valt 4 miljoen euro Rijksfinanciering weg voor de gemeente Utrecht.

De LVV is bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende redenen niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Zij komen vaak op straat terecht of in zogenoemde bed-bad-broodvoorzieningen. De LVV biedt deze groep onderdak in combinatie met begeleiding, als aan de toelatingscriteria is voldaan. Juist om overlast en mensonterende leefomstandigheden te voorkomen.

Lees het volledige artikel op de website van rtvutrecht.nl:

Asielplannen nieuw kabinet rampzalig voor Utrecht: 'Terug naar de tijd van de junkentunnel'

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!